0708 98 23 98

V. 15 Onsdag

V. 15 Onsdag

AfroDance 18.00 på prästslätten är slut för terminen. 

Välkomna till Österslätt på söndagar 17.00 istället.