0708 98 23 98

Passbeskrivning

Familjegympa 2-4 år – Gympa för våra minsta tillsammans med mamma och/eller pappa. Lek, rörelse och musik.

Bamse 3-5 år –

Funkisgympa 9-16 år –