Passbeskrivning

Familjegympa 2-4 år – Gympa för våra minsta tillsammans med mamma och/eller pappa. Lek, rörelse och musik.

Bamse 3-5 år – Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk träning för de allra minsta. I Bamsegympan får barnen prova på olika sätt att röra sig och använda kropp och knopp! Att krypa, åla, rulla och kanske uppleva lyckan i att göra sin första kullerbytta – det är Bamsegympa.

Barngympa 6-8 år – Barngymnastik med redskapsbanor, lekar och bollar. Vi tränar grundformer, leker och har kul tillsammans.

Funkisgympa 9-16 år – Barn och ungdomsidrott för er mellan 9-16 år med funktionsvariation och IF. Här tränas kondition, balans, koordination, styrka, lekar och redskapsbanor.