0708 98 23 98
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
17:00
Parkour Fortsättningsgrupp
Plats: Vägga B
17:00
19:00
Instruktör: Muhammed 0739-849116
Parkour Nybörjargrupp
Plats: Prästslätten
17:00
18:30
Instruktör: Muhammed 0739-849116
Parkour Fortsättningsgrupp
Plats: Vägga B
17:00
19:00
Instruktör: Muhammed 0739-849116
18:00

Tisdag

Torsdag

Fredag

No pass available!