Ordförande: Charlotta Tudesjö

Övriga styrelsemedlemmar:
Jennie Blomqvist
Jennie Hansson
Kerstin Palolampi
Mikael Gustavsson

Hör av dig om du har frågor eller funderingar
gymmixkarlshamn@gmail.com