0708 98 23 98

Ordförande: Maria Israelsson;  maria.israelsson @ outlook.com

Medlemsansvarig: Christine Berlin

Kassör: Jennie Blomqvist

Marknadsansvarig: Charlotta Tudesjö

Projektansvarig: Tiina Pettersson

Hemsidesansvarig: Sandra Ottesen Lönnell

Sekreterare: Kerstin Carlsson

Materialansvarig: John Hellstrand

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar

Gymmix ordförande: Maria 0730-380168
Frågor kring vuxenverksamheten: Agneta 0705-942541
Frågor kring Barn och ungdomsverksamheten: Malin 0705-829283
Frågor kring ditt medlemskap: Christine 0760-388436