0708 98 23 98

Ordförande: Maria Israelsson;  maria.israelsson @ outlook.com

Medlemsansvarig: Jennie Blomqvist;  jennieblomqvist @ hotmail.com

Kassör: Martin Källström

Marknadsansvarig: Charlotta Tudesjö

Projektansvarig: Tiina Pettersson

Hemsidesansvarig: Sandra Lönnell

Sekreterare: Kerstin Carlsson

Materialansvarig: Christine Berlin och John Hellstrand