0708 98 23 98

Passbeskrivning

Familjegympa 2-4 år – Gympa för våra minsta tillsammans med mamma och/eller pappa. Lek, rörelse och musik.

Bamsegympa 3-5 år – Gympa för barn mellan 3-5 år med Bamse som tema.

Barnträning 7-10 år – Vi tränar tillsammans för att det är roligt och blandar allt från stolfotboll, stafetter och handpingis till dans, hinderbanor och yoga. Vi tränar på redskap, i stationer och cirklar varvat med indiansmyg, hopprep och rockringar. Sen avslutar vi med nedvarvning i olika former som massage och stretch.